06 Σεπ Επεκτάσεις βιοτεχνικών κτιρίων για την ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε.

Ξεκινούν οι εργασίες για τις «Προσθήκες κατ’ επέκταση βιοτεχνικού κτιρίου» στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΠΑΓΟΥΝΗ A.E., στη Βιομηχανική περιοχή της Σϊνδου, σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε στις 03/08/2017.

περισσότερα ΝΕΑ