Νέα όδευση εναέριας γραμμής περιοχής Κοκκινόλακκα
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση νέων στύλων μέσης τάσης σε συγκεκριμένες θέσεις μετά την αποξήλωση των υφιστάμενων. Στις νέες οδεύσεις θα τοποθετηθούν και οπτικές ίνες. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε τρεις φάσεις στις περιοχές Καρακόλι, Κοκκινόλακκας και στην επιφάνεια της κύριας στοάς.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΑΥΣΙΜΩΝ