21 Νοέ Κατασκευή κυκλοφοριακών παρακάμψεων και παρακάμψεων Ο.Κ.Ω. για το Μετρό Θεσσαλονίκης

news_attikometro

Η ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε τις εργασίες για την κατασκευή κυκλοφοριακών παρακάμψεων και παρακάμψεων δικτύων κοινής ωφέλειας στην σήραγγα ανοιχτού ορύγματος (Τμήμα ΙΙ) για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης».

περισσότερα ΝΕΑ