09 Ιαν Κατασκευή νέου ψυκτικού θαλάμου στο εργοστάσιο της εταιρείας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης

news_MPARMPA STATHIS_2017

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την κατασκευή νέου ψυκτικού θαλάμου στο εργοστάσιο της εταιρείας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης.

Το κτίριο του νέου ψυκτικού θαλάμου είναι μεταλλικό με διαστάσεις 28.10 x 49.50 μέτρα και εντάσσεται με ομαλό τρόπο σε συνέχεια των υφιστάμενων θαλάμων του εργοστασίου. Ο νέος ψυκτικός θάλαμος είναι βαθιάς κατάψυξης (-18οC) και αποτελείται από πάνελ πολυουρεθάνης, πάχους τουλάχιστον 20cm. Το καθαρό ύψος του θαλάμου είναι 12.0 μέτρα. Το δάπεδο του ψυγείου είναι κατά 1.35 μέτρα ψηλότερα από το φυσικό έδαφος, ώστε να είναι δυνατή η φόρτωση και  εκφόρτωση των φορτηγών αυτοκίνητων.

 

περισσότερα ΝΕΑ