ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 

  • Ανέγερση οικοδομής με υπόγειο, ισόγεια καταστήματα και τέσσερις ορόφους διαμερισμάτων στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης – A., E., K. & X. Αλεξόπουλος