Βόλος – Κτίριο 2

βλέπε Κτίριο 1

βλέπε XENIA VOLOU PROPERTIES