Έργα υποδομής Οικιστικής Μονάδας Κομοτηνής
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. – ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ

Κατασκευάστηκαν τα έργα υποδομής της Γ’ φάσης της Οικιστικής Μονάδας Κομοτηνής στο βορειοδυτικό άκρο της πόλης, σε έκταση περίπου 600 στρεμμάτων. Εκτελέστηκε το οδικό δίκτυο 5.453μ., το δίκτυο πεζοδρόμων 4.092μ., το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, το δίκτυο συλλογής ακαθάρτων, το δίκτυο ύδρευσης, το δίκτυο φωτισμού και το δίκτυο τηλεπικοινωνιών.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙIΑΣ