Έργα υποδομών και οδοποιίας και πλήρης κατασκευή οικοδομικών τετραγώνων με τα κτίριά τους σε ολόκληρη την οικιστική μονάδα Κομοτηνής
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Α.Ε.

Στο έργο επέκτασης της πόλης της Κομοτηνής, η ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ A.E. εκτέλεσε για λογαριασμό της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ το σύνολο των έργων υποδομής και κατασκεύασε πλήρη οικοδομικά τετράγωνα με το σύνολο των κτιρίων τους. Κατασκευάσθηκαν επίσης το εσωτερικό οδικό δίκτυο και όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την κάλυψη των αναγκών του οικισμού. Το έργο υπήρξε πρότυπο για την περιοχή της Θράκης και γενικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ