Αλλαγή εταιρικής ταυτότητας πρατηρίων Mobil σε BP
BP HELLAS Α.Ε.

Το έργο αφορούσε την ανακατασκευή και αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας που, σε πρώτη φάση, πραγματοποιήθηκαν σε 26 πρατήρια Mobil στους νομούς Αττικής, Μαγνησίας και Θεσσαλονίκης. Το υπόλοιπο του έργου ολοκληρώθηκε σε επτά φάσεις, μέσα σε 260 μόλις ημέρες, και περιελάμβανε την αλλαγή εταιρικής ταυτότητας και ανακατασκευή 345 ακόμη πρατηρίων καυσίμων Mobil σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Σημειώνεται ότι οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με τα πρατήρια σε πλήρη λειτουργία και με υποχρέωση πλήρους τήρησης των Οδηγιών Ασφάλειας Εργασίας σε Πρατήρια Καυσίμων της BP Hellas.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΑΥΣΙΜΩΝ