Ανέγερση κλωστηρίου και αποθηκών στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής
ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Κατασκευάσθηκε συγκρότημα βιομηχανικών κτιρίων συνολικού εμβαδού 17.070τ.μ και συγκεκριμένα κλωστήριο, αποθήκη βάμβακος, μηχανολογικοί και λοιποί βοηθητικοί χώροι και χώροι γραφείων. Στο οικόπεδο των 44 στρεμμάτων εκτελέσθηκαν παράλληλα έργα οδοποιίας και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου. Χαρακτηριστικό στοιχείο της κατασκευής του κτιριακού όγκου είναι η μεταλλική στέγη ελεύθερου ανοίγματος 50μ. και ελεύθερου ύψους από τελική στάθμη δαπέδου 6,5μ., που καλύπτει μία επιφάνεια 12.300τ.μ. Η υψηλή τεχνολογία του μηχανολογικού εξοπλισμού, σε συνδυασμό με τις ειδικών προδιαγραφών μεταλλικές ψευδοροφές και χωρίσματα πυρασφαλείας, τις ειδικές μαγνησιακές επιστρώσεις των δαπέδων, τις επικαλύψεις και τις πλαγιοκαλύψεις των κτιρίων, καθιστούν το όλο συγκρότημα μία από τις πιο σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες του είδους.

 

περισσότερα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ