Ανέγερση κτιρίου της εταιρίας Θεσσαλικές Εκδόσεις Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Για λογαριασμό του εκδοτικού οίκου «Θεσσαλικές Εκδόσεις» κατασκευάστηκε στο Βόλο εξαώροφο κτίριο σύμμικτης κατασκευής από μεταλλικά στοιχεία και σκυρόδεμα, για να στεγάσει της υπηρεσίες της εφημερίδας «Θεσσαλία». Ο χαλύβδινος φορέας και τα υπόλοιπα μεταλλικά στοιχεία του κτιρίου κατασκευάστηκαν εξολοκλήρου στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

 

περισσότερα ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ