Ανέγερση κτιρίου της εταιρίας Θεσσαλικές Εκδόσεις Α.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Για λογαριασμό του εκδοτικού οίκου «Θεσσαλικές Εκδόσεις» κατασκευάστηκε στο Βόλο εξαώροφο κτίριο σύμμικτης κατασκευής από μεταλλικά στοιχεία και σκυρόδεμα, για να στεγάσει της υπηρεσίες της εφημερίδας «Θεσσαλία». Ο χαλύβδινος φορέας συνολικής επιφάνειας 950τ.μ. και βάρους 64.000kg και τα υπόλοιπα μεταλλικά στοιχεία του κτιρίου κατασκευάστηκαν εξολοκλήρου στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

 

περισσότερες ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ