Ανέγερση νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με την καύση βιομάζας ισχύος 999 kWel
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Ο.Ε.

H ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ολοκλήρωσε το έργο της ανέγερσης ενός νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με καύση βιομάζας. Το κυρίως κτίριο της μονάδας, συνολικής επιφάνειας περίπου 1350τ.μ., και ο υποσταθμός του κατασκευάστηκαν με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα στο επίπεδο της θεμελίωσης και με μεταλλικό στατικό φορέα στην ανωδομή. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν περιλαμβάνουν επιχωματώσεις, εξυγίανση του εδάφους, στεγάνωση, τοιχοποιίες, επιχρίσματα και χρωματισμούς, τοποθέτηση panel, μονώσεις, μεταλλικές εξωτερικές πόρτες και χαλύβδινα ρολά καθώς και τοποθέτηση υπόβαθρου ασφάλτου και ασφαλτοτάπητα δύο στρώσεων στον περιβάλλοντα χώρο.

 

περισσότερα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ