Αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και επέκταση του κρατικού αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠOΛITIΣTIKHΣ ΠPΩTEYOYΣAΣ ΤΗΣ EYPΩΠHΣ «ΘEΣΣAΛONIKH ’97»

Ανακατασκευάσθηκαν οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι στο σύνολο των κτιρίων και του πύργου ελέγχου. Πραγματοποιήθηκαν λειτουργικές αναδιευθετήσεις στην περιοχή της κεντρικής εισόδου, του κεντρικού χώρου υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού, στις περιοχές αναχωρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, στον εξώστη αναχωρήσεων, στα κλιμακοστάσια και στο νέο χώρο APRON στον πύργο ελέγχου. Αντικείμενο του έργου ήταν επίσης η αναβάθμιση και ο ριζικός εκσυγχρονισμός των μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε όλο το κτίριο και τον πύργο ελέγχου του αερολιμένα, παράλληλα με τη συνολική αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της σήμανσης και του εξοπλισμού του κτιριακού συγκροτήματος.

Εργασίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων ήταν η ολική αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, η πραγματοποίηση εκ νέου όλων των ηλεκτρικών δικτύων ισχυρών ρευμάτων (φωτισμός-κίνηση), η εγκατάσταση φωτιστικών νέας τεχνολογίας για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του αερολιμένα καθώς και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV, η εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης στους χώρους υψηλού κινδύνου, μετασχηματιστών μέσης τάσης στους χώρους ηλεκτρικών πινάκων, ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, καθώς και αντικατάσταση όλου του παλιού εξοπλισμού θέρμανσης-αερισμού-κλιματισμού με νέες κλιματιστικές μονάδες υπερσύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να καλύπτουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις του αερολιμένα, όλα συνδεδεμένα με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης του κτιρίου (BMS).

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ