Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του σταδίου Μακεδονικού Γ.Σ. και εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού νυχτερινής χρήσης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Αναβαθμίστηκαν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του σταδίου του Μακεδονικού Γ.Σ. και εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία 4 σιδηροϊστοί – πυλώνες ύψους 40μ. ο καθένας, 4 ηλεκτρικοί πίνακες ιστού τύπου PILLAR , 128 προβολείς φωτισμού 2000W, 1 πλήρης υποσταθμός, πίνακας τηλεχειρισμού 4 προγραμμάτων για την προοδευτική αφή και σβέση των προβολέων φωτισμού, καθώς και ένα πλήρες ηλεκτρικό δίκτυο μέσης τάσεως, χαμηλής τάσεως και αυτοματισμού. Το σύνολο του έργου παραδόθηκε σε λειτουργία σε 25 μόνον ημέρες.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ