Ανακαίνιση – διαμόρφωση καταστημάτων του κλάδου πωλήσεων Πελοποννήσου – Ηπείρου, Νήσων και Κεντρικής Ελλάδος
ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Πραγματοποιείται η πλήρης ανακαίνιση σε 36 καταστήματα της ΔΕΗ σε 3 από τις 5 περιφέρειες της Ελλάδας. Εκτελούνται όλες οι απαραίτητες εξωτερικές και εσωτερικές οικοδομικές εργασίες, η διευθέτηση δικτύων ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, η εσωτερική αναδιαρρύθμιση των υποκαταστημάτων, καθώς και η αναδιαμόρφωση των όψεων και προβολής της εταιρικής ταυτότητας (rebranding).

Συγκεκριμένα γίνονται εργασίες  αποξηλώσεων, επενδύσεις οροφών, δαπέδων και τοίχων, εκσυγχρονισμός των συστημάτων κλιματισμού, αερισμού και φωτισμού, τοποθέτηση σύγχρονων κουφωμάτων και υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και εγκαταστάσεις πυρασφάλειας σε 11 καταστήματα του κλάδου πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδος (Λάρισα, Χαλκίδα, Βόλος, Τρίκαλα κ.α.) σε 540 ημέρες, σε 9 καταστήματα του κλάδου πωλήσεων Νήσων (Ηράκλειο, Χίος, Νάξος, Ρόδος κ.α.) σε διάστημα 480 ημερών και σε 16 καταστήματα του κλάδου Πελοποννήσου – Ηπείρου (Πάτρα, Πρέβεζα, Κόρινθο, Καλαμάτα, Κεφαλονιά κ.α.) σε 690 ημέρες. Στα περισσότερα από τα καταστήματα οι εργασίες πραγματοποιούνται ενώ αυτά βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία.

 

περισσότερα ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ