Ανακατασκευή του παιδιοκαρδολογικού τμήματος της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ “ΘΕΡΜΑΪΔΕΣ”

Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Παιδιοκαρδιολογικό Τμήμα της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ πραγματοποιήθηκε ανακατασκευή 2 θαλάμων νοσηλείας, ενός γραφείου ιατρού, 2 χώρων γαλακτοκομείου, του χώρου της κουζίνας, της αίθουσας αναμονής και παιδικής χαράς και των χώρων υγιεινής. Η συνολική επιφάνεια της περιοχής επέμβασης ανέρχεται περίπου στα 200τ.μ. Μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν εργασίες στατικών ελέγχων, ανακατασκευή χώρων για τη φιλοξενία των νέων χρήσεων και εξ ολοκλήρου κατασκευή μίας νέας πτέρυγας.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΑΣ