Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Μέγα της Π.Ε. Καρδίτσας, Κατασκευή Αντλιοστασίου Α4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του αντλιοστασίου Α4 στα πλαίσια των αντιπλημμυρικών έργων που πραγματοποιούνται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στον ποταμό Μέγα. Το αντλιοστάσιο κατασκευάστηκε στη θέση όπου συναντάται το δεξιό ανάχωμα του ποταμού Πηνειού με το αριστερό του ποταμού Μέγα. Σκοπός του είναι η ανύψωση των υδάτων της παρατάφρου του Μέγα προς τον Πηνειό σε περιπτώσεις υψηλής στάθμης υδάτων στον τελευταίο.

Η ικανότητα του αντλιοστασίου ορίστηκε σε 20κ.μ./δλ και επιπλέον εφεδρεία 6,5κ.μ./δλ. Κρίσιμη στάθμη κλεισίματος των θυροφραγμάτων και επομένως έναρξη της λειτουργίας του αντλιοστασίου ορίζεται το υψόμετρο +88,20. Η έξοδος της παρατάφρου προς τον Πηνειό γίνεται με τρίδυμο οχετό 3 Χ 3 μ. Το συνολικό του μήκος είναι 55μ. ενώ η είσοδος σε αυτόν ελέγχεται με τρία θυροφράγματα εφοδιασμένα με ηλεκτροκίνητο χειρισμό ανυψώσεως και αισθητήριο στάθμης στον αποδέκτη.

Το αντλιοστάσιο αποτελείται από δύο ορόφους. Στο υπόγειο τοποθετείται ο θάλαμος αναρροφήσεως των αντλιών ενώ στο ισόγειο τοποθετούνται οι κινητήρες των αντλιών, γερανογέφυρα ικανότητας 8 τόνων, οι πίνακες υψηλής και χαμηλής τάσεως, γραφείο προσωπικού, χώροι υγιεινής και μία αποθήκη. Σε απόσταση 5μ. από το κτίριο του αντλιοστασίου κατασκευάστηκε ο θάλαμος καταθλίψεως με εμβαδόν περίπου 120τ.μ. Στο θάλαμο αυτό καταλήγουν οι αγωγοί καταθλίψεως που είναι εφοδιασμένοι με βαλβίδες αντεπιστροφής.

Πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες εργασίες ελέγχου του εδάφους για την αποφυγή καθιζήσεων, στατικοί υπολογισμοί βελτιώσεων των συνθηκών θεμελίωσης και του τρόπου εκσκαφής καθώς και οι απαιτούμενες χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες καθώς και η εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου. Ο περιβάλλων χώρος αναδιαμορφώθηκε και καλύφθηκε με αμμοχάλικο οδοστρωσίας. Για τη σύνδεση του αντλιοστασίου με το δεξιό ανάχωμα – οδό κατασκευάστηκαν δύο ράμπες, ενώ παράλληλα περιφράχθηκε με συρματόπλεγμα για λόγους ασφαλείας.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ