Αξιοποίηση πέντε ακινήτων στη Θεσσαλονίκη με κατασκευή πέντε κτιρίων γραφείων, καταστημάτων και κατοικιών
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Αξιοποιήθηκαν πέντε οικόπεδα της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου (ΚΕΔ) στη Θεσσαλονίκη με αντιπαροχή και ανεγέρθηκαν πολυώροφα κτίρια γραφείων με ισόγεια καταστήματα στις οδούς Εθνικής Αντίστασης, Δελφών, Αγίας Σοφίας, Πεστών και Γρηγορίου Παλαμά.

 

περισσότερα ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ