Αποθηκευτικοί χώροι, βιομηχανοστάσιο και γραφεία
CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.

Το έργο αφορούσε την κατασκευή μονάδας αποθήκευσης και επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα της εταιρίας Corus Καλπίνης Σίμος Α.Ε. (ΤΑΤΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ), που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης στην Σίνδο. Η κατασκευή αποτελείται από το χώρο αποθήκευσης και επεξεργασίας μετάλλου, το χώρο των γραφείων  και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Η συνολική επιφάνεια του γηπέδου είναι 32 στρέμματα, με δομημένη επιφάνεια 18.600τ.μ. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν κτίριο γραφείων σύμμεικτης μεταλλικής κατασκευής, ένα μεταλλικό κτίριο διαστάσεων 196,05×27,00μ. και τελικού ύψους 14,00μ., δύο κτίρια διαστάσεων 176,15×27,00μ. και 141,15×27,00μ. αντίστοιχα, χώροι επεξεργασίας σιδήρου, ένας χώρος μηχανοστασίου, καθώς και βοηθητικοί χώροι, αποτελούμενοι από τα αποδυτήρια, το φυλάκιο εισόδου και το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης.

Η ανωδομή των κτιρίων είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από φέροντα μεταλλικά στοιχεία. Τα  ζυγώματα είναι πλαισιωτές κατασκευές μεγάλου ανοίγματος. Ιδιαίτερη κατασκευή αποτέλεσαν οι γερανογέφυρες του κτιρίου με ανυψωτική ικανότητα έως και τους 32 τόνους. Στους χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας σιδήρου κατασκευάστηκε βιομηχανικό δάπεδο οπλισμένου σκυροδέματος αυξημένων απαιτήσεων. Περιμετρικά του οικοπέδου κατασκευάστηκε τοίχος περίφραξης με βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα στο κάτω μέρος και  κιγκλίδωμα στο άνω. Το σύνολο της επιφάνειας του περιβάλλοντος χώρου έχει ασφαλτοστρωθεί.

Για τις ανάγκες τροφοδοσίας της επιχείρησης με προϊόντα μεγάλου φορτίου (άνω των 25tn) κατασκευάστηκε σιδηροδρομική γραμμή εντός του κτιρίου, η οποία συνδέεται με το δίκτυο του ΟΣΕ και συγκεκριμένα με το σταθμό της Σίνδου. Για την ηλεκτροδότηση της επιχείρησης εγκαταστάθηκε ιδιωτικός υποσταθμός, ο οποίος αποτελείται από κυψέλη μέσης τάσης, δυο μετασχηματιστές ισχύος 800kVA έκαστος, καθώς και γενικό πίνακα διανομής χαμηλής τάσης. Στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου περιλαμβάνεται πλήρες σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) και δίκτυο πεπιεσμένου αέρα, το οποίο εξυπηρετεί τη λειτουργία των μηχανημάτων κοπής και επεξεργασίας σιδήρου.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ LOGISTICS