Αποθηκευτικοί χώροι, βιομηχανοστάσιο και γραφεία
CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.

Το έργο αφορούσε την κατασκευή μονάδας αποθήκευσης και επεξεργασίας προϊόντων χάλυβα της εταιρίας Corus Καλπίνης Σίμος Α.Ε. (ΤΑΤΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ), που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης στην Σίνδο. Η κατασκευή αποτελείται από το χώρο αποθήκευσης και επεξεργασίας μετάλλου, το χώρο των γραφείων  και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

Η συνολική επιφάνεια του γηπέδου είναι 32 στρέμματα, με δομημένη επιφάνεια 18.600τ.μ. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν κτίριο γραφείων σύμμεικτης μεταλλικής κατασκευής, ένα μεταλλικό κτίριο διαστάσεων 196,05×27,00μ. και τελικού ύψους 14,00μ., δύο κτίρια διαστάσεων 176,15×27,00μ. και 141,15×27,00μ. αντίστοιχα, χώροι επεξεργασίας σιδήρου, ένας χώρος μηχανοστασίου, καθώς και βοηθητικοί χώροι, αποτελούμενοι από τα αποδυτήρια, το φυλάκιο εισόδου και το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης.

Η ανωδομή των κτιρίων είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από φέροντα μεταλλικά στοιχεία. Τα  ζυγώματα είναι πλαισιωτές κατασκευές μεγάλου ανοίγματος. Ιδιαίτερη κατασκευή αποτέλεσαν οι γερανογέφυρες του κτιρίου με ανυψωτική ικανότητα έως και τους 32 τόνους. Στους χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας σιδήρου κατασκευάστηκε βιομηχανικό δάπεδο οπλισμένου σκυροδέματος αυξημένων απαιτήσεων.

 

περισσότερες ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ