Αποκατάσταση των ζημιών από πυρκαγιά σε εργοστάσιο κατασκευής φωτιστικών στον Άγιο Αθανάσιο
ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Εκτελέστηκαν οι εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν μετά από πυρκαγιά στη βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας φωτιστικών σωμάτων Πετρίδης Α.Β.Ε.Ε. Πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακοί έλεγχοι για την επιβεβαίωση της αντοχής των φερουσών και μη κατασκευών μετά τη φωτιά, ανακατασκευάστηκαν άμεσα τα τμήματα του εργοστασίου για τη στέγαση των δραστηριοτήτων που δεν επιδέχονταν μακρόχρονης παύσης εργασιών, εκπονήθηκαν οι απαραίτητες  μελέτες για την έκδοση αδειών και ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή των τμημάτων του εργοστασίου που είχαν υποστεί ολική ή σημαντική ζημιά. Παράλληλα, ανακατασκευάστηκαν τα υπόλοιπα τμήματα του εργοστασίου και εκπονήθηκαν νέες μελέτες και κατασκευές πρόσθετων τμημάτων. Η νέα μεταλλική στέγη του κτιρίου κατασκευάστηκε εξολοκλήρου στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου μεταλλικών κατασκευών της ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Το έργο ολοκληρώθηκε σε μόλις 2 μήνες.

 

περισσότερα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ