Βελτίωση – Αναβάθμιση Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (χ.θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόμβο Εσωτερικής Περιφερειακής με Συμμαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16)
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Βασικό σχέδιο του έργου είναι η βελτίωση – αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από τον Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και τον ισόπεδο κόμβο της Εσωτερικής Περιφερειακής με τη Συμμαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16) (57.4). Στις εργασίες περιλαμβάνονται η δημιουργία δύο νέων ανισόπεδων κόμβων (Α/Κ Μαιάνδρου και Α/Κ 3ης Σεπτεμβρίου), η δημιουργία νέων και η αναδιαμόρφωση υφιστάμενων κλάδων εισόδου και εξόδου στην αρτηρία πριν την οδό Μοναστηρίου,  η κατασκευή τεχνικού άνω διάβασης, η αντικατάσταση των στηθαίων ασφαλείας και της κεντρικής νησίδας, η κατασκευή του εμπλεκόμενου με τη λειτουργία της αρτηρίας αστικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, καθώς και η βελτίωση του ασφαλτοτάπητα σε όλο το μήκος του τμήματος επέμβασης. Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες αποτυπώσεων, χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, φωτισμού, σήμανσης, ασφάλειας αλλά και πρασίνου εκατέρωθεν της αρτηρίας.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙIΑΣ