Βιομηχανικό κτίριο αποθηκών-logistics και συνεργείου επισκευής κινητήρων και μεταποίησης
ERGOTRAK A.E.

Το έργο αφορούσε την κατασκευή ενός κτιρίου γραφείων, συνεργείου και αποθήκης στην Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου συνολικού εμβαδού 2.200τ.μ. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελείται από μεταλλικά υποστυλώματα και δικτυωτούς μεταλλικούς φορείς ανοιγμάτων 30μ.

Το κτίριο διακρίνεται σε τρία μέρη: ένα χώρο γραφείων με εμβαδόν 1.000τ.μ. (σε δύο επίπεδα), ένα χώρο συνεργείου 400τ.μ., στον οποίο υπάρχει και γερανογέφυρα 10 τόνων, και μια αποθήκη 800τ.μ. Το ηλεκτρομηχανολογικό αντικείμενο των εγκαταστάσεων, πέραν των συνήθων εργασιών (ύδρευσης, αποχέτευσης, κλιματισμού, ασθενών ρευμάτων κλπ.), περιελάμβανε τη διαχείριση παροχής ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, την κατασκευή δικτύων πυρόσβεσης, πεπιεσμένου αέρα και φυσικού αερίου. Τέλος, ο περιβάλλων χώρος επιφάνειας 3.000τ.μ. διαστρώθηκε με ασφαλτικό τάπητα δύο στρώσεων, βιομηχανικό δάπεδο και κυβόλιθους. Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε στο ελάχιστο διάστημα των 150 ημερών.

 

περισσότερα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ