Γυναικολογικό πολυϊατρείο και μονάδα υποβοηθούμενης ανθρώπινης αναπαραγωγής
ΠΑΛΑΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αντικείμενο του συνολικού έργου ήταν η κατασκευή ιδιωτικού γυναικολογικού πολυϊατρείου και μονάδας υποβοηθούμενης ανθρώπινης αναπαραγωγής στη περιοχή «Ελαιώνες» της Πυλαίας. Το κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και όροφο και διαθέτει εργαστήρια ψύξης, ανδρολόγου και εξωσωματικής, γραφεία-εξεταστήρια, χώρο λήψης σπέρματος με προθάλαμο και WC, χώρο λήψης αίματος, χώρους υποδοχής και αναμονής, τηλεφωνικό κέντρο, γενικές αποθήκες και αποθήκες ψύξης, αποδυτήρια προσωπικού, WC ασθενών και προσωπικού καθώς και χώρο μηχανοστασίου.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΑΣ