Δίκτυα περιοχής Κεντρικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Πολυγύρου, Ξάνθης, Κομοτηνής και Κοζάνης (παλιές, τρέχουσες και νέες συμβάσεις)
ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ A.E.

Πραγματοποιούνται ποικίλες εργασίες στα πλαίσια της κατασκευής έργων Δικτύων Διανομής εντός των γεωγραφικών ορίων των Επιβλεπουσών Υπηρεσιών της ΔΕΗ, στις περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης, του Πολυγύρου Χαλκιδικής, της Ξάνθης, της Κομοτηνής και της Κοζάνης. Συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν:

 • Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εναέριων και υπόγειων γραμμών μέσης (22-20-15-6,6kV) και χαμηλής τάσης, περιλαμβανομένων και των συνδέσεων των στοιχείων των γραμμών αυτών
 • Διευθέτηση και λοιπές βοηθητικές εργασίες σε υπόγεια καλώδια υψηλής τάσης (66-150kV)
 • Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εναέριων υποσταθμών Διανομής
 • Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εξοπλισμού υποσταθμών Διανομής εσωτερικού χώρου
 • Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή παροχών Μ.Τ.
 • Εργασίες σε υποσταθμούς 22/6,6kV όπως κατασκευή κληματαριάς κ.λπ.  Επίσης εργασίες σε υποσταθμούς εσωτερικού χώρου 22-20-15-6,6/0,4kV
 • Κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή υπόγειων παροχών περιλαμβανομένων και των συνδέσεων τους με το δίκτυο
 • Κατασκευή, αφαίρεση, ανακατασκευή, τροποποίηση ή βελτίωση Εναέριων Παροχών Χαμηλής Τάσης
 • Συντήρηση εναέριων εγκαταστάσεων Μ.Τ. και Χ.Τ., χωρίς να περιλαμβάνεται η επιθεώρηση των δικτύων
 • Τοποθέτηση και σύνδεση-αποσύνδεση μονοφασικών και τριφασικών μετρητών, απλού ή διπλού τιμολογίου
 • Διευθετήσεις και λοιπές βοηθητικές εργασίες, κατασκευή εφεδρικών διαβάσεων από σωλήνες, που αφορούν υπόγεια καλώδια Μ.Τ. και Χ.Τ.
 • Κατασκευή,   αφαίρεση  ή  ανακατασκευή  εναέριων  και  υπόγειων  τηλεπικοινωνιακών γραμμών
 • Επισκευή ή αντικατάσταση τμημάτων σε υπάρχουσες γραμμές, τηλεπικοινωνιακές και άλλες, ή σε στοιχεία αυτών, περιλαμβανομένων και των αναγκαίων συνδέσεων
 • Εκτέλεση εργασιών υπό τάση στη Μ.Τ.

Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει από το 1996 και συνεχίζονται  μέχρι και σήμερα, μέσω διαδοχικών αναθέσεων των αντίστοιχων συμβάσεων στη ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. , ενώ προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2018.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΑΥΣΙΜΩΝ