Διακλαδώσεις-επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης και πύκνωση- αντικατάσταση δικλίδων πόλεως Θεσσαλονίκης
ΕΥΑΘ

Η εργολαβία αφορούσε την εκτέλεση των απαραίτητων επεκτάσεων και διακλαδώσεων ή αντικαταστάσεων των αγωγών του δικτύου διανομής νερού καθώς και εργασιών αντικατάστασης δικλείδων με νέες και πύκνωση των δικλείδων στο δίκτυο. Οι αγωγοί των διακλαδώσεων αποτελούνται από σιδηροσωλήνες είτε γαλβανισμένους, διαμέτρων Φ20 ή Φ50 ανάλογα με την αιτούμενη παροχή, είτε από PVC ή σκληρού πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς (HDPE), αντίστοιχης διαμέτρου. Οι επεκτάσεις και οι αντικαταστάσεις των αγωγών του δικτύου κατασκευάζονται από πλαστικούς σωλήνες PVC 12,5ατμ. ή χυτοσιδηροσωλήνες ή σκληρού πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς (HDPE), διαφόρων διαμέτρων.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ