Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της μονάδας παραγωγής Βιοαερίου
BIG SOLAR Α.Ε.

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη μονάδα παραγωγής βιοαερίου της BIG SOLAR Α.Ε. στο Δήμο Πέλλας. Οι εργασίες περιελάμβαναν ασφαλτόστρωση επιφανειών έκτασης περίπου 4 στρεμμάτων, με όλες τις απαραίτητες προηγούμενες εκσκαφές και επιστρώσεις με θραυστά υλικά, καθώς και την κατασκευή κρασπέδων στα όρια της ασφαλτοστρωμένης επιφάνειας.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙIΑΣ