Διατηρητέο κτίριο επί της οδού Κρίσπου στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ’97»

Εκτελέστηκαν εργασίες για την πλήρη αναπαλαίωση και την αντισεισμική θωράκιση του τριώροφου κτίσματος στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το κτίριο κτίστηκε κατά την Τουρκοκρατία και αποτελεί ένα από τα λίγα παραδείγματα τέτοιων κτιρίων στο Βαλκανικό χώρο, μοναδικό δε στον Ελλαδικό, αφού ανήκει στον τύπο της πλατυμέτωπης διπλοκατοικίας με στοιχεία νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Το εμβαδόν του είναι 681τ.μ. Ο Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας αγόρασε το κτίριο από τους ιδιοκτήτες του, με σκοπό να αποτελέσει ένα από τα δημοτικά πολιτιστικά κτίρια της Θεσσαλονίκης.

Κατά την αναπαλαίωσή του πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες επισκευές του φέροντα οργανισμού του κτιρίου, καθώς και όλων των δομικών και διακοσμητικών του στοιχείων. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε ενίσχυση των κόμβων του ξύλινου φέροντα οργανισμού με μεταλλικά στοιχεία, τοποθέτηση στοιχείων ακαμψίας στη στέγη και κατασκευή μανδυών στη λιθοδομή των θεμελίων και του ισογείου. Αποτέλεσμα ήταν η πλήρης αποκατάσταση της αρχικής του μορφής και η επαναφορά και ανάδειξη των αυθεντικών δομικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών αυτού του μοναδικού δείγματος αρχιτεκτονικής μετάβασης από την οθωμανική στην κλασικιστική μορφολογία.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ