Διοίκηση και Οργάνωση έργου των κτιρίων Α΄ και Β΄ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ MEΓAPOY MOYΣIKHΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ

Οι εγκαταστάσεις του ΟΜΜΘ αναπτύσσονται σε ένα γήπεδο συνολικής επιφάνειας 18 στρεμμάτων. Το κτίριο Α περιλαμβάνει μεγάλη αίθουσα θεατρικών παραστάσεων χωρητικότητας 1.467 θέσεων, χώρους τεχνικής σκηνής, αίθουσες υποδοχής κοινού και δοκιμών, χώρους γραφείων, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους, καλύπτει επιφάνεια 5.090τ.μ. και αναπτύσσεται σε εννέα ορόφους με συνολική δομημένη επιφάνεια 26.609τ.μ.

Το κτίριο Β στεγάζει μια μεγάλη αίθουσα συνεδρίων και γενικών δοκιμών 516 θέσεων αλλά και έξι μικρότερες, συνολικής χωρητικότητας 595 θέσεων, χώρους τεχνικής σκηνής, αίθουσες υποδοχής κοινού, μουσείο μουσικών οργάνων, εστιατόριο – καφέ, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους καθώς και υπόγειους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και αναπτύσσεται σε πέντε ορόφους καλύπτοντας συνολική επιφάνεια 9.860 τ.μ.

Η εταιρεία ΕΛΙΞ Α.Ε., με Πρόεδρο Δ.Σ. τον Πρόεδρο της ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ανέλαβε τη διοίκηση-διαχείριση της διαδικασίας εκτέλεσης και κατασκευής των κτιρίων Α΄ και Β΄ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.

 

περισσότερες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ