Εγκαταστάσεις παλετοποίησης και μεταφοράς στο κέντρο διανομής τσιμέντου στη Θεσσαλονίκη και το Βόλο
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

Κατασκευάστηκαν εγκαταστάσεις παλετοποίησης και θυρωρείο στο κέντρο διανομής τσιμέντου Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Επιπλέον, κατασκευάστηκαν ειδικές εγκαταστάσεις μεταφοράς τσιμέντου χύδην με ταινιόδρομους στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο.

 

περισσότερα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ