Εκσυγχρονισμός του δημοτικού φωτισμού σε επιλεγμένους βασικούς οδικούς άξονες και πάρκα
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου υπογείου δικτύου τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος και την εγκατάσταση νέων μεταλλικών ιστών φωτισμού σε οδικούς άξονες και πάρκα. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σε κεντρικές οδούς της πόλης με σύγχρονα φωτιστικά τεχνολογίας LED και συντήρηση των υφιστάμενων βραχιόνων τους και  θα εγκατασταθεί  σύστημα τηλεδιαχείρισης και ελέγχου ηλεκτρικών πινάκων σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και την ταχύτερη αποκατάσταση βλαβών.

Τα φωτιστικά σώματα που εγκαθίστανται είναι ιδιαίτερα καλαίσθητα, ιταλικής προέλευσης και τεχνολογίας και προβλέπεται ότι πέρα από την αισθητική της πόλης, θα βελτιώσουν την ποιότητα του φωτισμού και θα εξοικονομήσουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους μειώνοντας την κατανάλωση ρεύματος σε ποσοστό άνω του 70 %, ενώ αντίστοιχα μειώνουν και το ανθρακικό αποτύπωμα της πόλης.

 

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΑΥΣΙΜΩΝ