Εμπορικό κέντρο- Πεζοδρόμηση και διαμόρφωση οδού Αριστοτέλους
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ’97»

Αντικείμενο του έργου ήταν η διαμόρφωση της οδού Αριστοτέλους από την οδό Μητροπόλεως ως την οδό Εγνατία, δηλαδή συνολικά 17.000τ.μ. δημόσιων χώρων, που περιλαμβάνουν τις επιφάνειες των στοών, των πεζοδρομίων, των οδοστρωμάτων και των φυτεύσεων. Πραγματοποιήθηκαν η αποξήλωση του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα, η υποδομή και δαπεδόστρωση των πεζοδρομημένων επιφανειών, η κατασκευή και δαπεδόστρωση διόδων διέλευσης οχημάτων, εκτεταμένες βελτιώσεις στη δαπεδόστρωση τμήματος πεζοδρομίων, τα έργα υποδομής για το φωτισμό και για την αποχέτευση ομβρίων της οδού και τέλος εγκαταστάθηκε ο εξοπλισμός του πεζόδρομου με μαρμάρινα και ξύλινα καθιστικά, με μαρμάρινα και χυτοσιδηρά εμπόδια οχημάτων, με πινακίδες οδοσήμανσης, με βάσεις συμπιεστών απορριμμάτων, με χυτοσιδηρές δενδροδόχους κ.ά.

Με την ολοκλήρωση του έργου βελτιώθηκε σημαντικά, σε επίπεδο αισθητικής αναβάθμισης αλλά και εμπορικότητας, ο κυριότερος κάθετος άξονας της Θεσσαλονίκης και πλέον σήμερα αποτελεί το βασικό κορμό του πεζοδρομημένου δικτύου του κέντρου της πόλης.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ