Εξυγίανση γηπέδου και τοπικές προφορτίσεις – Κατασκευή ισόγειου κτιρίου γραφείων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
SHELL COMPANY (HELLAS) LTD

Η κατασκευή των υπερσύγχρονων γραφείων της SHELL στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης αποτέλεσε ένα από τα πρώτα ανάλογα παραδείγματα εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην αισθητική αρτιότητα των όψεων και του αιθρίου του κτιρίου καθώς και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κλιματισμού και πυρασφάλειας. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου περιελάμβανε την ασφαλτόστρωση και περίφραξη όλου του ακάλυπτου, καθώς και τη δενδροφύτευση και φύτευση γκαζόν.

 

περισσότερα ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ