Επέκταση του South East Europe University Campus
EUROPEAN AGENCY FOR RECONSTRUCTION

Πρόκειται για το κτιριακό έργο επέκτασης των οικοδομικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Νοτιανατολικής Ευρώπης στο Τέτοβο της Π.Γ.Δ.Μ. Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν συνολική επιφάνεια 3.700τ.μ. και περιλαμβάνουν δύο όμορες μονάδες. Πρόκειται για το Κτίριο Α, τριών ορόφων και επιφάνειας 2.700τ.μ., που στεγάζει την Πρυτανεία, την Διοίκηση, διδακτικές αίθουσες, γραφεία διδασκόντων, βιβλιοθήκη και εργαστήρια και το κτίριο Β τριών ορόφων και επιφάνειας 1.000τ.μ., που στεγάζει την κύρια είσοδο, αμφιθέατρο χωρητικότητας 300 ατόμων, καφετέρια, χώρους γραφείων και λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες.
Η κατασκευή του φέροντα οργανισμού των κτιρίων έγινε από οπλισμένο σκυρόδεμα με επιφανειακή θεμελίωση, ενώ οι στέγες των κτιρίων είναι ξύλινες με επένδυση από διαμορφωμένες μονωμένες χαλύβδινες λαμαρίνες. Στο έργο συμπεριλαμβάνονταν το σύνολο των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων (ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, κλιματισμός, ασθενή ρεύματα και ισχυρά ρεύματα, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, αντικεραυνική προστασία κ.α.).

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ