Εργασίες ανακατασκευής πύλης εισόδου – Αναβάθμιση χώρων νηπιαγωγείου και γηπέδου ποδοσφαίρου
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την ανακαίνιση αιθουσών διδασκαλίας, την κατασκευή νέου φυλακίου εισόδου – εξόδου του σχολικού συγκροτήματος, την τοποθέτηση μεταλλικών ηλεκτροκίνητων θυρών στην περίφραξη, τον έλεγχο στατικής επάρκειας και τη λήψη μέτρων στατικής ενίσχυσης εξωτερικών κατασκευών από σκυρόδεμα (τοίχων αντιστήριξης), καθώς και την επισκευή και αισθητική αναβάθμιση των εξωτερικών στεγάστρων της Γερμανικής Σχολής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε επισκευή και αναβάθμιση, σύμφωνα με τις σύγχρονες αθλητικές προδιαγραφές, του γηπέδου ποδοσφαίρου και του στίβου του σχολείου καθώς και αποκατάσταση του δικτύου ομβρίων τους.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ