Εργοστάσιο Μεταλλικών Κατασκευών στον Λαγκαδά
ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Το Εργοστάσιο Μεταλλικών Κατασκευών της εταιρείας κατασκευάστηκε στο Περιβολάκι Λαγκαδά Θεσσαλονίκης σε 2 φάσεις (αρχική φάση και επέκταση), με συνολική επιφάνεια 3.875τ.μ. Τα ανοίγματα των 2 κύριων αιθουσών είναι 20μ., ενώ του βαφείου της επέκτασης 24,80μ. Το συνολικό βάρος όλης της κατασκευής ανέρχεται σε 166.000kg.

 

περισσότερες ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ