Κέντρο Επεξεργασίας και Διακίνησης Χρηματικού στην Πυλαία Θεσσαλονίκης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το νέο Κέντρο Επεξεργασίας και Διακίνησης Χρηματικού της Τράπεζας της Ελλάδος (Κ.EΠΕ.ΔΙ.Χ.) κατασκευάστηκε στη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης-Θέρµης και Ιωάννη Κρανιδιώτη στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Το κτίριο, συνολικού εμβαδού περίπου 6.500τ.μ., διαχωρίζεται σε τρία επιμέρους κτίρια  που ενοποιούνται δια μέσου ενός διαδρόμου κυκλοφορίας. Το κτιριακό συγκρότημα συμπληρώνεται από υψηλή περίφραξη ασφαλείας και δεύτερη εσωτερική ειδική περίφραξη, φυλάκιο εισόδου, κλειστό κτίριο χώρων στάθμευσης και διαμορφωμένο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Έχει δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην επιλογή και εφαρμογή των υλικών, τόσο σε επίπεδο δομικών στοιχείων για την εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας των αποθεματικών-θησαυροφυλακίων, όσο και σε επίπεδο τελειωμάτων και υφών, με σκοπό την αισθητική αρτιότητα και διαχρονικότητα του κτιριακού συγκροτήματος.

Το φυλάκιο εξασφαλίζει την ελεγχόμενη είσοδο πεζών και οχημάτων στο κτιριακό συγκρότημα. Αποτελείται από ένα κλειστό χώρο ελέγχου και δύο σηµεία διαβάσεων, για πεζούς και για οχήματα. Υπάρχουν επίσης χώροι αναµονής και υγιεινής για τους οδηγούς των χρηματαποστολών και γενικότερα των επισκεπτών. Στο υπόγειο υπάρχει χώρος ελέγχου οχημάτων, βοηθητικοί χώροι και χώροι υγιεινής.

Το κεντρικό κτίριο αποτελείται από τρία επιμέρους κτίρια, που αναπτύσσονται παράλληλα προς την µικρή πλευρά του οικοπέδου. Τα κτίρια συνδέονται διαμέσου ενός διατμηματικού εσωτερικού διαδρόµου κυκλοφορίας. Η µεγάλη μεταλλική υπερκατασκευή με επενδύσεις φύλλων τιτανιούχου ψευδάργυρου αποτελεί το ενοποιητικό στοιχείο των επιμέρους κτιρίων, προσδίδοντας στη στέγαση του κεντρικού κτιρίου την επιβλητική της μορφή.

Το κτίριο Α είναι διώροφο µε υπόγειο. Στο ισόγειο υπάρχει η µοναδική είσοδος του κεντρικού κτιρίου. Ένα κεντρικό αίθριο ενοποιεί τους δύο ορόφους. Υπάρχουν επίσης το εστιατόριο-κυλικείο-χώρος πολλαπλών χρήσεων, χώροι γραφείων, η υποδοχή, οι χώροι υγιεινής και τα δύο κλιµακοστάσια. Στον όροφο υπάρχουν τα γραφεία,  το λογιστήριο, το γραφείο του Διευθυντή, µία αίθουσα συνεδριάσεων κλπ. Στο υπόγειο, εκτός από την αίθουσα ελέγχου ασφάλειας (control room), φιλοξενούνται τα αποδυτήρια, αποθήκες, χώροι αρχείων και χώροι ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Το κτίριο Γ είναι ισόγειο µε υπόγειο. Είναι ο χώρος όπου γίνεται η αποστολή των µικρών χρηµαταποστολών και η καταµέτρηση των χρημάτων. Η πρόσβαση είναι αυστηρά ελεγχόμενη. Στο υπόγειο  υπάρχουν χώροι αποθήκης και µπριγγετοποίησης. Το κτίριο Γ είναι επίσης ισόγειο µε υπόγειο όροφο, όπου βρίσκεται και το µεγάλο αποθεµατικό του κέντρου. Στο ισόγειο βρίσκεται το πρόχειρο αποθεµατικό και άλλοι συνοδευτικοί χώροι για την καταµέτρηση κερµάτων, την προετοιµασία χρηµαταποστολών και το πρόχειρο αποθεµατικό κερµάτων. Στο κτίριο Γ βρίσκεται επίσης ο χώρος φορτοεκφόρτωσης µεγάλων  χρηµαταποστολών. Στο υπόγειο το μεγάλο αποθεµατικό καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια κάτω από τα κτίρια Β και Γ, ενώ το ύψος του είναι ιδιαίτερα µεγάλο (σχεδόν 7μ.).

Ο εξωτερικός περιβάλλων χώρος είναι ένας χώρος που υποδέχεται τα οχήµατα των εργαζομένων και των επισκεπτών. Αποτελείται από δύο ξεχωριστά τµήµατα και είναι φυτεµένος µε ψηλά δένδρα. Ο εσωτερικός περιβάλλων χώρος έχει έναν περιµετρικό δρόµο ασφαλείας ανάµεσα από τις δύο περιφράξεις, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα κυκλοφορίας ενός μόνον οχήματος, εισερχόμενου από το εσωτερικό του οικοπέδου µε ειδική είσοδο. Ο υπόλοιπος χώρος διαμορφώνεται ως ένας κήπος χαµηλής κλίµακας για λόγους ασφαλείας. Σηµεία του περιβάλλοντα χώρου που έχουν υψηλή φύτευση είναι τα αίθρια στις εσοχές του κτιριακού συγκροτήματος.

Ο κλειστός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων βρίσκεται απέναντι από τους χώρους φορτοεκφόρτωσης χρηµαταποστολών. Το µικρό αυτό κτίριο στεγάζει πέντε οχήματα χρηματαποστολών. Το υπόγειο του χώρου στάθμευσης φιλοξενεί το αντλιοστάσιο – υδροστάσιο και, καθώς επεκτείνεται νοτιοανατολικά, διαμορφώνει έναν ανοικτό μηχανολογικό χώρο με ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, κλιματιστικές μονάδες και πύργους ψύξης.

 

περισσότερες ΤΡΑΠΕΖΕΣ