Κέντρο Επεξεργασίας και Διακίνησης Χρηματικού στην Πυλαία Θεσσαλονίκης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το νέο Κέντρο Επεξεργασίας και Διακίνησης Χρηματικού της Τράπεζας της Ελλάδος (Κ.EΠΕ.ΔΙ.Χ.) κατασκευάστηκε στη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης-Θέρµης και Ιωάννη Κρανιδιώτη στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Το κτίριο, συνολικού εμβαδού περίπου 6.500τ.μ., διαχωρίζεται σε τρία επιμέρους κτίρια  που ενοποιούνται δια μέσου ενός διαδρόμου κυκλοφορίας. Το κτιριακό συγκρότημα συμπληρώνεται από υψηλή περίφραξη ασφαλείας και δεύτερη εσωτερική ειδική περίφραξη, φυλάκιο εισόδου, κλειστό κτίριο χώρων στάθμευσης και διαμορφωμένο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο. Έχει δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στην επιλογή και εφαρμογή των υλικών, τόσο σε επίπεδο δομικών στοιχείων για την εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας των αποθεματικών-θησαυροφυλακίων, όσο και σε επίπεδο τελειωμάτων και υφών, με σκοπό την αισθητική αρτιότητα και διαχρονικότητα του κτιριακού συγκροτήματος.

Το κεντρικό κτίριο αποτελείται από τρία επιμέρους κτίρια, που αναπτύσσονται παράλληλα προς την µικρή πλευρά του οικοπέδου. Η µεγάλη μεταλλική υπερκατασκευή με επενδύσεις φύλλων τιτανιούχου ψευδάργυρου, συνολικού βάρους 407 τόνων, αποτελεί το ενοποιητικό στοιχείο των επιμέρους κτιρίων, προσδίδοντας στη στέγαση του κεντρικού κτιρίου την επιβλητική της μορφή.

Ο εξωτερικός περιβάλλων χώρος είναι ένας χώρος που υποδέχεται τα οχήµατα των εργαζομένων και των επισκεπτών. Αποτελείται από δύο ξεχωριστά τµήµατα και είναι φυτεµένος µε ψηλά δένδρα. Ο εσωτερικός περιβάλλων χώρος έχει έναν περιµετρικό δρόµο ασφαλείας ανάµεσα από τις δύο μεταλλικές περιφράξεις, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα κυκλοφορίας ενός μόνον οχήματος, εισερχόμενου από το εσωτερικό του οικοπέδου µε ειδική είσοδο.

 

περισσότερες ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ