Κατασκευή γέφυρας Αξιού στην 5η επαρχιακή οδό Σίνδου-Χαλάστρας-Ν. Μαλγάρων
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το έργο αφορούσε τη μελέτη και κατασκευή του φορέα της γέφυρας του ποταμού Αξιού, τη μελέτη και κατασκευή της οδοποιίας πρόσβασης στη γέφυρα και τον ηλεκτροφωτισμό της γέφυρας και των προσβάσεών της. Η γέφυρα έχει συνολικό μήκος 300μ., με 10 ανοίγματα των 30μ. Κάθε άνοιγμα αποτελείται από αμφιέρειστο φορέα, αποτελούμενο από 6 κύριες δοκούς διατομής διπλού T και ύψους 1,80μ. η κάθε μία. Οι κύριες δοκοί κατασκευάσθηκαν με προεντεταμένο σκυρόδεμα, ενώ η θεμελίωση του φορέα πραγματοποιήθηκε με φρεατοπασσάλους διατομής Φ150 και βάθους περίπου 55μ. ο καθένας. Οι προσβάσεις έχουν συνολικό μήκος 600+300= 900μ. Ο ηλεκτροφωτισμός της οδού επιτυγχάνεται με σιδηροϊστούς ύψους 11μ., οι οποίοι τοποθετήθηκαν κατά μήκος της γέφυρας και των προσβάσεων ανά 30μ.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΟΠΟΙIΑΣ