Κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης πολυαιθυλενίου (PE) στους δήμους Θέρμης και Πυλαίας – Κατασκευή παροχετευτικών στηλών (risers) και παροχετευτικών αγωγών καταναλωτών (service lines) στη Θεσσαλονίκη – Επέκταση δικτύου φυσικού αερίου
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Κατασκευάστηκε χαλύβδινο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου διαφόρων διαμέτρων, και πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση μετρητικού/ ρυθμιστικού σταθμού και βανοστασίου. Κατασκευάστηκαν δίκτυο φυσικού αερίου πολυαιθυλενίου (ΡΕ) διαφόρων ειδών, τύπων και διαμέτρων αγωγών, παροχετευτικές στήλες με συγκόλληση ή με σπείρωμα για σύνδεση στο ήδη υπάρχον δίκτυο διανομής φυσικού αερίου και παροχετευτικοί αγωγοί οικιακών και βιομηχανικών καταναλωτών στο υπάρχον δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Παράλληλα, διασυνδέθηκαν μετρητικοί σταθμοί με το δίκτυο χαλύβδινων σωληνώσεων με επικάλυψη πολυαιθυλενίου.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΑΥΣΙΜΩΝ