Κατασκευή δύο άνω διαβάσεων πεζών στην οδό Λαγκαδά
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΔΕΚΕ/ΔΔΕ

Μετά το σχεδιασμό του έργου αναβάθμισης της οδού Λαγκαδά από την εσωτερική περιφερειακή έως τον κόμβο Κ4, προέκυψε η ανάγκη κατασκευής πεζογεφυρών για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών στην περιοχή.  Η πρώτη πεζογέφυρα κατασκευάστηκε κοντά στη συμβολή της οδού Θερμαϊκού με την οδό Λαγκαδά, ενώ η δεύτερη κατασκευάστηκε κοντά στον κόμβο Ωραιοκάστρου.

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των δύο πεζογεφυρών είναι κοινά. Το άνοιγμα τους είναι περίπου 45,00μ., το πλάτος τους 4,50μ. και το ύψος τους από την επιφάνεια κυλίσεως περίπου 6,50μ. Τα βάθρα κατασκευάστηκαν από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 και θεμελιώθηκαν σε ομάδα τριών πασσάλων διαμέτρου 80εκ., συνδεδεμένων στις κεφαλές τους με ισχυρή δοκό. Ο φορέας είναι τοξοειδής και τα τόξα αποτελούνται από κιβωτοειδείς κλειστές συγκολλητές διατομές ενώ το κατάστρωμα από δοκούς-ΙΡΕ αρθρωτά συνδεδεμένες του ελκυστήρες των τόξων. Το δάπεδο κυκλοφορίας είναι οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 και σκυροδετήθηκε  πάνω σε τραπεζοειδή φύλλα λαμαρίνας που εδράζονται στο πέλμα των ΙΡΕ.

Η πρόσβαση γίνεται με μεταλλικές σκάλες, θεμελιωμένες σε κοιτόστρωση από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και με ανελκυστήρες για ΑΜΕΑ.

 

περισσότερες ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ