Κατασκευή εγκαταστάσεων νέας υπαίθριας αποθήκης θραυστού υλικού λατομείου Δρυμού. Κατασκευή σιλό κλίνκερ στη Θεσσαλονίκη
ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Κατασκευάστηκαν οι εγκαταστάσεις μεταφοράς αδρανών στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. και πραγματοποιήθηκε εκσυγχρονισμός της βιομηχανικής μονάδας. Κατασκευάστηκε ακόμη αποθήκη κλίνκερ στο εργοστάσιο της τσιμεντοβιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη.

 

περισσότερα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ