Κατασκευή μονάδας logistic, κτιρίων αποθηκών και γραφείων
ΑΦΟΙ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.

Το έργο αφορά την κατασκευή μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας προϊόντων σιδήρου της εταιρίας Αφοί Κορδέλλου Α.Ε.Β.Ε., που βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης στην Σίνδο. Η κατασκευή αποτελείται από το χώρο αποθήκευσης-κοπής-επεξεργασίας μετάλλου και δύο κτίρια βοηθητικών χώρων, ενώ πραγματοποιήθηκε και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του συγκροτήματος.

Η συνολική επιφάνεια του γηπέδου είναι 56,7 στρέμματα. Το κτίριο αποθήκευσης είναι ορθογωνικής κάτοψης και αποτελείται από δυο συμμετρικές πτέρυγες των 700τ.μ. και ένα κεντρικό στέγαστρο 24×106μ. Οι βοηθητικοί χώροι αποτελούνται από δύο κτίρια σε επαφή με το χώρο αποθήκευσης.

Στον κυρίως χώρο έχουν κατασκευαστεί δύο βάσεις στις οποίες εγκαταστάθηκαν μηχανήματα κοπής λαμαρίνας, ενώ ο υπόλοιπος χώρος χρησιμοποιείται για αποθήκευση ρολών χάλυβα (coils) και κοιλοδοκών. Στα κτίρια των βοηθητικών χώρων στεγάζονται τα αποδυτήρια του προσωπικού, το γραφείο του αποθηκάριου, του μηχανολόγου καθώς και το κυλικείο και οι μηχανολογικοί χώροι.

Η ανωδομή των κτιρίων είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από μεταλλικά στοιχεία. Τα  ζυγώματα των πλαισίων είναι όλα συγκολλητές διατομές από ελάσματα κορμού και πελμάτων χάλυβα S275. Οι διατομές αυτές κατασκευάστηκαν με χρήση τεχνικής «συγκόλλησης βυθισμένου τόξου» (submerged arc welding-SAW) και ραδιογραφικό έλεγχο ποιότητας στο σύνολο των συγκολλήσεων. Το εξωτερικό περίβλημα και η στέγη είναι καλυμμένα με πάνελς. Ειδικά στη στέγη πέραν των πανέλων τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες θέσεις ειδικά διπλά διαφώτιστα φύλλα, προκειμένου να γίνει εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού κατά τη διάρκεια της μέρας. Σε όλο τον χώρο του κεντρικού κτιρίου κατασκευάστηκε οπλισμένο δάπεδο βιομηχανικού  τύπου.

 

περισσότερες ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ