Κατασκευή νέου ψυκτικού θαλάμου στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου ψυκτικού θαλάμου στο εργοστάσιο της εταιρείας ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στη Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Το κτίριο του νέου ψυκτικού θαλάμου είναι μεταλλικό, με διαστάσεις 28,10x 49,50 μέτρα και εντάσσεται με ομαλό τρόπο σε συνέχεια των υφιστάμενων θαλάμων του εργοστασίου. Ο νέος ψυκτικός θάλαμος είναι βαθιάς κατάψυξης (-18οC) και αποτελείται από πάνελ πολυουρεθάνης, πάχους τουλάχιστον 20εκ. Το καθαρό ύψος του θαλάμου είναι 12,0μ. Το δάπεδο του ψυγείου είναι κατά 1,35μ. ψηλότερα από το φυσικό έδαφος, ώστε να είναι δυνατή η φόρτωση και  εκφόρτωση των φορτηγών αυτοκίνητων.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

περισσότερες ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ