Κατασκευή σταθμού εξυπηρέτησης αυτοκινήτων και πρατηρίων υγρών καυσίμων
SHELL HELLAS Α.Ε.

Το έργο αφορούσε την ανακατασκευή των πρατηρίων υγρών καυσίμων της SHELL στην Καβάλα αλλά και στο Ρεντζίκι Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, κατασκευάστηκε νέος σταθμός εξυπηρέτησης αυτοκινήτων επί της οδού Λάρισας-Κατερίνης (χ.θ. 5+600).

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΚΑΥΣΙΜΩΝ