Κτίριο εργολαβικών διακίνησης χημικών και κτίριο αναμονής – Νησίδα φορτώσεων – Επέκταση Σ.Φ.Β.Τ. – Κατασκευή πύλης και αναβάθμιση περίφραξης στην είσοδο του Β.Σ.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Για την κατασκευή της μονάδας αποθείωσης της βιομηχανίας εκτελέσθηκαν: χωματουργικές εργασίες, κατασκευή θεμελίων και βάσεων όλων των μηχανημάτων μετά αγκυρίων, κατασκευή δαπέδων, κατασκευή μεταλλικών πλαισίων στήριξης σωληνώσεων – μηχανημάτων (pipe-rack), κατασκευή δικτύου πυρόσβεσης, κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ελαιωδών και κατασκευή δικτύου γειώσεων. Ανεγέρθηκε νέο κτίριο διακίνησης χημικών καθώς και κτίριο αναμονής για τους οδηγούς φορτηγών διακίνησης χημικών, ενώ ανακατασκευάστηκε το κτίριο στέγασης των συμπιεστών αέρα. Παράλληλα εκτελέστηκαν όλες οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.

Πραγματοποιήθηκε η ανακατασκευή της πλωτής νησίδας φορτώσεων των ΕΛΠΕ σε απόσταση 1.600μ. από τον προβλήτα 14 του Λιμένα Θεσσαλονίκης, με τη χρήση πλωτών μέσων μεταφοράς υλικών και πλωτού γερανού, ενώ ανακατασκευάστηκε πλήρως ο υπάρχων οικίσκος εμβαδού 65τ.μ. Πραγματοποιήθηκε ακόμη η μελέτη και κατασκευή ειδικού συστήματος κλιματισμού με αντοχή στη διάβρωση από θαλασσινό νερό.

Η κεντρική πύλη εισόδου του βιομηχανικού συγκροτήματος κατασκευάστηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικό σκελετό για την επιστέγαση και οι πλαγιοκαλύψεις έγιναν με τις απαραίτητες μονώσεις και όλες τις απαιτούμενες Η/Μ εργασίες, στις οποίες περιελήφθησαν και συστήματα ελέγχου και φύλαξης CCTV, πυρασφάλεια, συστήματα μπαρών και μεγαφωνική εγκατάσταση. Ο περιβάλλων χώρος αποκαταστάθηκε με την κατασκευή νέας περίφραξης και την αναβάθμιση του δικτύου πλακοστρώσεων.

 

περισσότερα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ