Λιμάνι Κασσιώπης, θέση Ημερόλια, Κέρκυρα
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Το έργο αφορούσε την κατασκευή προβλήτα μήκους 50μ., πλάτους 15μ. και βάθους κρηπιδώματος 8μ. στο δυτικό μυχό του όρμου. Πραγματοποιήθηκε επίσης επιχωμάτωση ενδιάμεσης περιοχής, κατασκευή κρηπιδώματος και επίχωση προς την πλευρά του πελάγους με φυσικούς ογκόλιθους.

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΛΙΜΑΝΙΩΝ