Μελέτη και κατασκευή της γέφυρας στο Πόρτο Λάγος και προσβάσεις της στην Εθνική οδό Νο2 (Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης-Τουρκικών συνόρων)
2η ΔΕΚΕ – 3η ΠΥΔΕ

Χάρη στην εξειδίκευση της σε έργα οδοποιίας και ιδιαίτερα στη γεφυροποιία, η ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ανέλαβε την κατασκευή της γέφυρας που διασχίζει τη λιμνοθάλασσα στο Πόρτο Λάγος αλλά και των προσβάσεών της στην Εθνική οδό Νο2 (Θεσσαλονίκης-Αλεξανδρούπολης-Τουρκικών συνόρων).

 

περισσότερα ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΟΠΟΙIΑΣ