Βιομηχανικό κτίριο αποθηκών-logistics και συνεργείου επισκευής κινητήρων και μεταποίησης
ERGOTRAK A.E.

Το έργο αφορούσε την κατασκευή ενός κτιρίου γραφείων, συνεργείου και αποθήκης στην Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου συνολικού εμβαδού 2.200τ.μ. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελείται από μεταλλικά υποστυλώματα και δικτυωτούς μεταλλικούς φορείς ανοιγμάτων 30μ.

Το κτίριο διακρίνεται σε τρία μέρη: ένα χώρο γραφείων με εμβαδόν 1.000τ.μ. (σε δύο επίπεδα), ένα χώρο συνεργείου 400τ.μ., στον οποίο υπάρχει και γερανογέφυρα 10 τόνων, και μια αποθήκη 800τ.μ. Η κατασκευή του έργου ολοκληρώθηκε στο ελάχιστο διάστημα των 150 ημερών.

 

περισσότερες ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ